Chuyên gia giàn giáo

10 năm kinh nghiệm sản xuất

Gian lận chuỗi

  • Chain rigging

    Gian lận chuỗi

    Xích xích là một công cụ nâng tiện lợi, được hình thành với vòng nâng và các Phụ kiện khác. Nó có thể được sử dụng như một chuỗi vòng cổ chân khi móc nằm trong liên kết, tải trọng làm việc sẽ giảm 20%. Tỷ lệ giữa tải sử dụng và phá tải là 1: 4.